KADRA ZARZĄDZAJĄCA

MANAGEMENT COMMITTEE

KAROL ŻBIKOWSKI

CEO

JANUSZ WŁODARSKI

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

MAGDALENA MACHALICA

HEAD OF PRODUCTION - ANIMACJA

MACIEJ GAMROT

DYREKTOR finansowy

KADRA KIEROWNICZA

MARCIN TALAREK

CHIEF CREATIVE OFFICER

ANNA MORYC

Dyrektor ds. HR

MAREK JANKOWSKI

HEAD OF PRODUCTION - EVENTS

JUSTYNA SUPERNAK

HEAD OF PRODUCTION - ENTERTAINMENT

PAULINA MACHALICA

HEAD OF PRODUCTION - REKLAMA

PIOTR PROKOP

PRODUCENT WYKONAWCZY

ARTUR ZICZ

PRODUCENT WYKONAWCZY

KATARZYNA KOPCZYŃSKA

HEAD OF PRODUCTION

PAWEŁ SZMAUS

New Business Manager

Grzegorz Czajka

Dyrektor Operacyjny

KIEROWNICY CG

RAFAŁ SADOWY

HEAD OF CG - ENTERTAINMENT

CEZARY ALBIŃSKI

HEAD OF CG - REKLAMA

BARTŁOMIEJ WITULSKI

HEAD OF CG - ANIMACJA

RADA NADZORCZA

JAROSŁAW SAWKO

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

PIOTR SIKORA

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

TOMEK BAGIŃSKI

REŻYSER

Robert Koński

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

PIOTR KAMIŃSKI

Człónek Rady Nadzorczej