KADRA ZARZĄDZAJĄCA

ZARZĄD

KAROL ŻBIKOWSKI

CEO

ARTUR MAŁEK

DYREKTOR FINANSOWY

KADRA KIEROWNICZA

MAGDALENA MACHALICA

HEAD OF PRODUCTION - ANIMATION, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

JUSTYNA SUPERNAK

HEAD OF PRODUCTION - ENTERTAINMENT

MAREK JANKOWSKI

HEAD OF PRODUCTION - EVENTS

PAULINA MACHALICA

HEAD OF PRODUCTION AND SOUND - REKLAMA

BUSINESS DEVELOPMENT

PIOTR PROKOP

Business Development Director & Executive Producer

ARTUR ZICZ

PRODUCENT WYKONAWCZY

PAWEŁ SZMAUS

Business Development Director

ZUZANNA BUDZISZEWSKA

Business Development Director

KIEROWNICY CG

BARTŁOMIEJ WITULSKI

HEAD OF CG - ANIMACJA

CEZARY ALBIŃSKI

HEAD OF CG - REKLAMA

RAFAŁ SADOWY

HEAD OF CG - ENTERTAINMENT

RADA NADZORCZA

JAROSŁAW SAWKO

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

PIOTR SIKORA

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

TOMEK BAGIŃSKI

REŻYSER

Robert Koński

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

PIOTR KAMIŃSKI

Człónek Rady Nadzorczej