KADRA ZARZĄDZAJĄCA

ZARZĄD

KAROL ŻBIKOWSKI

CEO

MACIEJ GAMROT

DYREKTOR finansowy

KADRA KIEROWNICZA

JANUSZ WŁODARSKI

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

MAGDALENA MACHALICA

HEAD OF PRODUCTION - ANIMACJA

JUSTYNA SUPERNAK

HEAD OF PRODUCTION - ENTERTAINMENT

KATARZYNA KOPCZYŃSKA

HEAD OF PRODUCTION

MAREK JANKOWSKI

HEAD OF PRODUCTION - EVENTS

Grzegorz Czajka

Dyrektor Operacyjny

ANNA MORYC

Dyrektor ds. HR

BUSINESS DEVELOPMENT

WERONIKA MIROWSKA

BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR

PIOTR PROKOP

PRODUCENT WYKONAWCZY

ARTUR ZICZ

PRODUCENT WYKONAWCZY

PAWEŁ SZMAUS

New Business Manager

KIEROWNICY CG

BARTŁOMIEJ WITULSKI

HEAD OF CG - ANIMACJA

CEZARY ALBIŃSKI

HEAD OF CG - REKLAMA

RAFAŁ SADOWY

HEAD OF CG - ENTERTAINMENT

RADA NADZORCZA

JAROSŁAW SAWKO

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

PIOTR SIKORA

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

TOMEK BAGIŃSKI

REŻYSER

Robert Koński

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

PIOTR KAMIŃSKI

Człónek Rady Nadzorczej