Formularz kontaktowy

zapytania ogólne

info@platige.com

zapytania produkcyjne

work@platige.com

Kontakt dla mediów

marketing@platige.com

Dyrektor Marketingu
Magdalena Pieńkowska
t: +48 693 857 000

PR Manager
Maciej Nawrocki
t: +48 600 285 533

PLATIGE IMAGE S.A.

ul. Racławicka
99 02-634 Warszawa, Poland
t: +48 22 844 64 74
f: +48 22 898 29 01

PLATIGE NEW YORK

33 WEST 19TH, 4TH FL
NEW YORK 10011
T: +347 703 9323

Julian Cade
nyinfo@platige.com

PRZEDSTAWICIELE PLATIGE

Sofia Miranda
Portugalia 00351 918223312
Hiszpania 0034667498513

Platige Image S.A., ul.Racławicka 99, 02-634 Warszawa tel. + 48 22 844-64-74, fax + 48 22 898-29-01
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydz.Gosp.Numer KRS 0000389414, NIP 524-20-14-184,Kapitał zakładowy 318.285,70 PLN opłacony w całości