JARBAS AGNELLI
TOMEK BAGIŃSKI
PAWEŁ BOROWSKI
MIGUEL COIMBRA
KAL KARMAN
DAMIAN NENOW
SEBASTIAN PAŃCZYK
SZYMON PAWLIK